Privacy beleid

Laatst bijgewerkt op 05-jul-2023
Ingangsdatum: 05-jul-2023

Dit Privacy beleid beschrijft het beleid van Buro Vaders, Rozemarijn 27, 2681 ET Monster, Nederland , e-mail: info@burovaders.nl, telefoon: 0658985473, met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van jouw informatie die wij verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze website (https://burovaders.nl).

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de onze diensten, stem je in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van jouw informatie in overeenstemming met dit Privacy beleid. Indien je hiermee niet akkoord gaat, verzoeken we je om geen toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de diensten.

We kunnen dit Privacy beleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou en zullen het herziene Privacy beleid plaatsen op deze pagina. Het herziene beleid wordt 180 dagen na de plaatsing ervan op de diensten die van kracht zijn en jouw voortgezette toegang tot of gebruik van de diensten na die tijd zal worden beschouwd als jouw aanvaarding van het herziene Privacy beleid. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie Die We Verzamelen:

We zullen de volgende persoonlijke informatie over jou verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Mobiel telefoonnummer

Hoe We Jouw Informatie Gebruiken:

We zullen de informatie die we over jou verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Marketing/promotie
  • Verzameling van klantfeedback
  • Ondersteuning
  • Administratieve informatie
  • Gerichte advertenties
  • Beveiliging van de website

Als we jouw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we om jouw toestemming vragen en jouw informatie alleen gebruiken nadat we jouw toestemming hebben ontvangen en alleen voor het (de) doel(en) waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit anders te doen.

Bewaring Van Jouw Informatie:

We zullen jouw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts beëindigen, of zo lang als we het nodig hebben om de doeleinden waarvoor het is verzameld, te vervullen zoals beschreven in dit Privacy beleid. We kunnen bepaalde informatie langer bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het handhaven van wettelijke rechten, fraudepreventie, enzovoort. Restinformatie die jou (direct of indirect) niet identificeert, zoals anonieme informatie en geaggregeerde informatie, kan onbeperkt worden opgeslagen.

Jouw Rechten:

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heb je mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en jouw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van jouw persoonsgegevens te ontvangen, de verwerking van jouw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te verzoeken jouw persoonlijke informatie over te dragen aan een andere entiteit, jouw eerder verleende toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via info@burovaders.nl.

We zullen reageren op jouw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat als je ons niet toestaat de benodigde persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als je jouw toestemming voor het verwerken daarvan intrekt, je mogelijk geen toegang kunt krijgen tot de diensten waarvoor jouw informatie werd verzameld of deze kunt gebruiken.

Cookies En Dergelijke:

Voor meer informatie over hoe we deze trackingtechnologieën gebruiken en jouw keuzes met betrekking tot deze technologieën, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:

De beveiliging van jouw informatie is belangrijk voor ons, en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van jouw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen, en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die je naar ons verzendt niet waarborgen. Je doet dit op eigen risico.

Klachten-/Functionaris Voor Gegevensbescherming:

Als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van jouw informatie die bij ons beschikbaar is, kun je contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris via Buro Vaders, Rozemarijn 27, 2681 ET Monster. e-mail: info@burovaders.nl. We zullen jouw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.